Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Protokoll styremøter

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Rohkunborri nasjonalparkstyre. Styret signerer møteprotokoll under påfølgende møte men godkjenner også protokoll elektronisk før den publiseres på disse sidene.

Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret i forkant av møtet. Styret har forvaltningsmyndighet til å gjøre endelig vedtak (se protokoll)