Styret

Forvaltningsstyret for Rohkunborri nasjonalpark er oppnevnt på bakgrunn av Miljøverndeparktementets oppfordring. Styret er politisk valgt og sitter således valgperioden for hhv kommune, fylkes- og sameting.


Vedtekter og stillingsinstruks

Her finner du vedtektene for styret som er revidert i 2015. Stillingsinstruksen for nasjonalparkforvalteren er her.  

Styremedlemmer

Styret konstitueres for valgperiode og følger syklusen til kommune- og fylkestingsvalg

Faglig rådgivende utvalg

Utvalget har hatt sitt første møte 27.11.2013. Det er fortsatt ønske om å få med flere representanter i utvalget jfr listen under. Representanter legges til etterhvert som de blir oppnevnt. Styret har også åpnet for å legge til flere organisasjoner dersom de ønsker å delta i utvalget. Møte 2016 - Invitasjon - Presentasjon - Referat - Vedlegg Møte 2013 - Invitasjon - Presentasjon - ...

Møtekalender

Rohkunborri nasjonalparkstyre

Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Arkiv

Her blir artikler arkivert