Planer og publikasjonerKongelig resolusjon

Kongelig resolusjon finnes her.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.04.2015)

Forvaltningsplan

Arbeidsgruppa for gjennomføring av forvaltningsplanarbeidet er nå etablert. Oppstartsmeldingen er sendt ut til kommune, interessenter, grunneier og brukergrupper. Les oppstartsmeldingen her. Arbeidet med forvaltningsplanen følger egen milepælsplan som kan finnes her.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.04.2015)

Brosjyre og årsmelding

Det er laget en brosjyre for Rohkunborri nasjonalpark. Denne er laget på samme mal som for alle andre nasjonalparker i landet og finnes på flere språk. Årsmeldingen fra oppsynet lages av Statens naturoppsyn og er en rapport for hva som har skjedd i nasjonalparken året som gikk. Rohkunborri nasjonalparkstyre har en egen årsmelding der det fremgår i grove trekk hva styret har jobbet med.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.05.2018)

Anbudsdokument for opprusting av vei og bygging av parkeringsplass i Sørdalen Bardu kommune

Sørdalen fra Staggonjunni

Her følger en oversikt over dokumenter som er tilgjengelig i forbindelse med anbudsrunden for Vei og parkering i Sørdalen. Veien vil bli ca 3000 meter lang og parkeringen vil få en kapasitet på rundt 40 biler.  

(Publisert:03.07.2013)

Forskriften

Marisko

Her finnes forskriften for Rohkunborri nasjonalpark. Forskriften og Naturmangfoldloven danner rammeverket for forvaltningen av nasjonalparken. Forskriften finner du her.

(Publisert:22.08.2013 Sist endret:18.09.2015)