Vel blåst regional samling

Mandag og tirsdag i forrige uke ble det arrangert regional samling for nasjonalpark og verneområdestyrene i Troms. Til sammen var det rundt 40 deltagere som fant veien til Bardufosstun. På kvelden ble det omvisning på Polar Park med Middag og kulturelt innslag.

Etter kommune og fylkestingsvalg høsten 2015 har det kommet mange nye representanter inn i styrene. Det har kommet tilbakemelding fra styrene om at det er ønskelig å gjennomføre årlige regionale samlinger der man kan utveksle erfaringer fra arbeidet og diskutere konkrete saker. 

Fylkesmannen har som oppgave å gjennomføre opplæring av styrene og var godt representert til samlingen. Direktoratet sto for gjennomgang av naturmangfoldloven og forvaltning av verneforskriftene. Statens naturoppsyn gikk igjennom bestillingsdialogen.

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:10.07.2019)