Båtopplaget på Geavdnjajavri

Friluftsliv, fiske, høsting og fangst i området ved Geavdnjajavri har lange tradisjoner. Statskog og Rohkunborri nasjonalparkstyre ønsker å legge til rette for at denne bruken skal kunne holde fram på en god måte. Gjennom opprydding og tilrettelegging er målet å etablere båtopplagsplasser til det beste for naturmiljø og brukerne av området.

(Publisert:15.05.2018)

Snøscooter dispensasjon

Norges nasjonalparker

(Publisert:27.11.2012 Sist endret:08.04.2014)
Vis nyhetsarkiv