Tiltak 2013

Reisa nasjonalparkstyre har utarbeidet en handlingsplan for 2013. Denne er lagt til grunn for "bestillingsdialogen" mellom styret og Statens naturoppsyn. Sistnenvte finansierer alle skjøtsels- og tilretteleggingstiltak.

Følgende tiltak planlegges gjennomført i 2013

Tiltak med bevilgning i 2013

Tiltak                                 

Ansvarlig      Utføres av           Kostnad
       
       
       
       
(Publisert:19.12.2012 Sist endret:11.01.2018)

Gjennomførte tiltak 2012-2013

Det er gjennomført tiltak og arbeid for om lag Kr 550 000 i Reisa NP og Ráisdouttarhálti i 2013. I tillegg er det sluttført noen tiltak som fikk bevilgning i 2012 i årets sesong.

(Publisert:14.11.2013 Sist endret:11.01.2018)