Gjennomførte tiltak 2012

Styret har vedtatt tiltaksplan for 2012 i møte 11.09.2012. Styret har finansiert og gjennomført tiltak for i alt Kr 500 000,- i 2012. I hovedtrekk;

  • Innfallsport til Reisa NP og Raisdouttarhalti LVO ved Goullas/Hourtnas i Kåfjord kommune. Kommunen er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket. Ramme Kr 300 000,-
  • Vedlikeholdstiltak på åpne hytter og rasteplasser i Reisadalen. Vedlikehold av bord- og benker, utedo ved Mollis, vedlikehold Voummatakkagammen, vedlikehold Imogammen, vedlikehold Arthurgammen. Statskog/Fjelltjenesten er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket. Ramme Kr 115 000,-
  • Parkering, informasjon og enkle fasiliteter ved snuplassen i Saraelv. Ansvarlig Halti nasjonalparksenter. Ramme Kr 30 000,-
  • Informasjonsplakat / forvaltningsplakat på samisk, tysk og finsk. Ansvarlig Halti nasjonalparksenter AS. Ramme Kr 20 000,-
  • Informasjonsmateriell om turmuligheter i nasjonalparken og landskapsvernområdet. Ansvarlig Halti nasjonalparksenter AS. Ramme Kr 30 000,-
  • Støtte til masteroppgave om forholdet mellom reindrift og vern. Ansvarlig masterstudent Laijla Helene Eira. Ramme Kr 5000,-

 

Tiltakene vil sluttføres innen september 2013.

 

Detaljerte tiltaksrapporter vil legges ut når de foreligger.

 

Tiltaksrapporter

Se tiltaksrapport Parkering, informasjon og enkle fasiliteter ved snuplassen i Saraelv.

(Publisert:19.12.2012 Sist endret:11.01.2018)