Tiltak og prosjekt

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:11.01.2018)

INTERREG 2018-2020: Aktivitetsområde ved Halti

Interregprosjektet «aktivitetssområde Halti» har til formål å styrke samarbeidet mellom offentlige og private aktører på norsk og finsk side av fjellet Halti, og herigjennom føre til en bedre forvaltning av viktige natur og kulturverdier i dette landskapsområdet. Dette skal gi grunnlag for en bærekraftig utvikling av både reiseliv og andre næringer i dette området på lengre sikt.

(Publisert:12.04.2018 Sist endret:04.07.2018)

Tiltak 2019

Utkast til tiltaksrapport 2019

(Publisert:30.04.2019)

Prosjekt - Historiske vandreruter 2018

Prosjektbeskrivelser for prosjektet finnes under.  

(Publisert:20.03.2018 Sist endret:30.04.2019)

Tiltak 2018

Elvekanten der båtene legger til ved rasteplassen ved Mollis. Her skal det gjennomføres erosjonssikring av elvekanten i 2018.

Tiltak som skal gjennomføres i nasjonalparken i 2018

(Publisert:05.03.2018 Sist endret:30.04.2019)

Tiltak 2017

Bilde fra den gamle Sieimmahytta. Pusset opp i 2016.

Tiltaksrapport Endelig tiltaksplan etter bevilgning Tiltaksplan med foreløpige prioriteringer 2017 Ideeutkast tiltaksplan (November 2016)

(Publisert:21.12.2015 Sist endret:30.04.2019)

Tiltak 2016

Tiltaksrapport 2016 (vedtatt 06.03.2017) Prosjektrapport Sieimmahyttene 2016 Endelig tiltaksplan etter bevilgning 2016 Tiltaksplan med foreløpige prioriteringer 2016 (070116) Foreløpig tiltaksplan (desember 2015)

(Publisert:21.12.2015 Sist endret:30.04.2019)

Tiltak 2015

Tiltaksplan 2015 - foreløpig utgave (ikke gjort prioriteringer)

(Publisert:18.11.2014 Sist endret:30.04.2019)

Tiltak 2014

Gammehuken ved Mollis. Påbegynt i 2013- ferdigstilles i 2014.

Tiltaksplanen for 2014 - 2017 er en beskrivelse av ønskede tiltak i Reisa Nasjonalpark og Raisdouttarhalti LVO. Hvilke tiltak som gjennomføres avhenger av hvilken finansiering vi oppnår hvert år- som igjen henger sammen med bevilgninger i Statsbudsjettet. Normalt vil det være avklart i løpet av mars hvilke tiltak som skal gjennomføres.

(Publisert:14.11.2013 Sist endret:11.01.2018)

Tiltak 2013

Reisa nasjonalparkstyre har utarbeidet en handlingsplan for 2013. Denne er lagt til grunn for "bestillingsdialogen" mellom styret og Statens naturoppsyn. Sistnenvte finansierer alle skjøtsels- og tilretteleggingstiltak.

(Publisert:19.12.2012 Sist endret:11.01.2018)

Gjennomførte tiltak 2012

Styret har vedtatt tiltaksplan for 2012 i møte 11.09.2012. Styret har finansiert og gjennomført tiltak for i alt Kr 500 000,- i 2012. I hovedtrekk; Innfallsport til Reisa NP og Raisdouttarhalti LVO ved Goullas/Hourtnas i Kåfjord kommune. Kommunen er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket. Ramme Kr 300 000,- Vedlikeholdstiltak på åpne hytter og rasteplasser i Reisadalen. Vedlikehold av ...

(Publisert:19.12.2012 Sist endret:11.01.2018)