Villreinjakt 2016

Foto: Kjell Stålevik

20.august startar villreinjakt i Reinheimen og Breheimen villreinområde. Jakttida i 2016 er utvida med 4 dagar, varer frå og med 20. august, til og med 14. september. I Reinheimen er det gjeve tilsaman 725 fellingsløyver, og det er forventa at ca. 500 dyr vert felt.
Du finn meir informasjon om villreinjakta 2016 på nettsidene til Reinheimen og Breheimen villreinutvalg: https://reinheimenbreheimen.wordpress.com/

(Publisert:17.08.2016 Sist endret:16.12.2016)