Styremøte på Reindalsseter 25.-26.juni 2018

Nasjonalparkstyret ved Reindalsfossen 25.juni 2018
Nasjonalparkstyret ved Reindalsfossen 25.juni 2018, Foto: Kristine Sørlie

Nasjonalparkstyret for Reinheimen var på synfaring 25.juni og hadde styremøte 26.juni på Reindalsseter i Tafjord-Reindalen lvo. Saklista og protokoll frå møtet er lagt ut nedanfor som pdf-dokument.

(Publisert:31.07.2018)