Styremøte på Juvet landskapshotell 19.09.2016

Elva Valldøla ved Langdalen i Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde.
Elva Valldøla ved Langdalen i Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde., Foto: Kristine Sørlie

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde møte 19.september på Juvet Landskapshotell i Norddal kommune. Før styremøte vart det gjennomført synfaringar i Isterdalen og i Trollstigen landskapsvernområde.  Innkalling med sakliste og protokoll frå møtet finn du som pdf-dokument under, ved å klikke på les meir.

(Publisert:15.09.2016 Sist endret:22.09.2016)