Styremøte i Reinheimen, 3.desember 2018

Reinheimen, foto: Kjell Stålevik
Reinheimen, foto: Kjell Stålevik

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde styremøte måndag 3.desember 2018 på Vågå Hotel. Innkalling med sakliste, godkjent møteprotokoll og presentasjonar er lagt ut nedanfor som PDF dok.

(Publisert:28.11.2018 Sist endret:07.12.2018)