Styremøte i Reinheimen, 18.09.2017

Honnsjøen i Ottadalen lvo
Honnsjøen i Ottadalen lvo, Foto: Kristine Sørlie

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde styremøte måndag 18.sept, kl. 11:00 på Dombås Hotel. Innkalling med sakliste og protokoll frå møtet er lagt ut nedenfor som pdf-dokument.

(Publisert:11.09.2017 Sist endret:27.09.2017)