Styremøte i Reinheimen, 18. mars 2019

Hubro
Hubro, Foto: SNO, Georg Bangjord

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde styremøte måndag 18.mars på Grand Hotel Bellevue i Åndalsnes. Saksdokument og møteprotokoll er lagt ut som pdf. nedanfor. Statens vegvesen (Region Midt) orienterte styret om planprogram for E 136 i Romsdalen, og Miljøfagleg Utredning AS presenterte arbeidet med skjøtselsplanar for Reinheimen. Presentasjonane er og lagt ut nedarfor.

(Publisert:13.03.2019 Sist endret:01.04.2019)