Møteplan 2015

Utsikt mot Finndalen landskapsvernområde
Utsikt mot Finndalen landskapsvernområde, Foto: Kristine Sørlie

Nasjonalparkstyret for Reinheimen vedtok møteplan for 2015 på styremøte 02.03.2015. Det er lagt opp til 5 styremøte i 2015. I tillegg kjem AU-møte etter behov. Forslag til møteplan kan du lese under. Det vert teke atterhald om evt. endringar. 

Måndag 2.mars: Kl. 11.00, Bjorligard Hotell, Lesja
Fagleg rådgjevane møte kl. 10:30 - 14:30
Nasjonalparkstyre for Reinheimen, kl. 14:00 - 17:30

Torsdag 26.mars: Telefonmøte.

Tirsd. 9. - onsd. 10. juni: Synfaring i Lordalen og Finndalen, styremøte i Vågå

Måndag 7. sept.: Styremøte i Valldal

Fredag 27. nov.: Styremøte i Lom 

(Publisert:09.03.2015 Sist endret:10.03.2015)