Ski smelta fram i Reinheimen

Reinheimen ski, 1300 år
Reinheimen ski, 1300 år, Foto: Vegard Vike KHM

Issmeltinga i 2014 har vore stor, og funna som er gjort i år er mange. Ved ei isfonn i Reinheimen i Lesja kommune fann Runar Hole ei heil ski! Skia er datert til å vera 1300 år gamal.

Skia er 172 cm lang, 14,5 cm brei og er særs godt ivareteke.midt på skia er det eit høgare parti med eit hol der bindinga har vore festa. Gjennom dette holet var det festa ei vidjespenning. Restane av bindinga er finst fortsatt på skia. Skia er datert til å vera 1300 år gamal.
kompr. 1300 Ñr gammel ski med binding fra Reinheimen i Lesja kommune - Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo Vegard Vike1300 år gamal ski med binding frå Reinheimen i Lesja kommune. Foto: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Vegard Vike

Det er arkeologar knytt til det brearkeologiske sikringsprogrammet i Oppland som har samla inn og registrert funna, som totalt i 2014 utgjer 390 enkeltfunn i kommunane Lom, Skjåk og Lesja.

Les meir HER

Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Oppland
Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Oppland ledes av Oppland fylkeskommune og er et samarbeid med Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum. Partene samarbeider om forvaltning, forskning og formidling knyttet til funnene. Programmet finansieres av Miljøverndepartement, Oppland fylkeskommune, Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum.  Programmet har en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsparter

(Publisert:14.10.2014 Sist endret:21.11.2014)