Fordeling av tiltaksmidlar i Reinheimen 2016

Synfaring på Billingen 27.mai. Frå venstre: Kristine Sørlie, Geirr Vetti, Arnstein Fjerdingren, Per Olav Haugen
Synfaring på Billingen 27.mai. Frå venstre: Kristine Sørlie, Geirr Vetti, Arnstein Fjerdingren, Per Olav Haugen, Foto: Marianne Stensgård

Nasjonalparkstyret for Reinheimen fekk tildelt kr 900.000,- til tiltak i verneområdet for 2016. Nasjonalparkstyret prioriterte tiltak og fordelte midlane for gjennomføring i 2016, i telefonmøte 23.05.16. Protokollen frå telefonmøte finn du som pdf nederst på sida, under les meir.

(Publisert:15.06.2016)