Ny vegtrase E136 Flatmark-Monge

Modell av ny E136 ved Nordre Flatmark, alternativ 4
Modell av ny E136 ved Nordre Flatmark, alternativ 4, Foto: SVV

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møtet 23.09.20 behandla uttale til planprogram for alternativ til ny E136 Flatmark - Skiri - Monge, gjennom Romsdalen landskapsvernområde.
Møteprotokollen med høyringsuttala kan du lese under.
Informasjon om alternativa til ny E136 i planprogrammet, er lagt ut på nettsida til SVV her: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e136flatmarkmarstein/planprogram

(Publisert:02.10.2020 Sist endret:11.12.2020)