Nasjonalparkstyret for Reinheimen møte 13. - 14.8 2013

Nasjonalparkstyret for Reinheimen er kalla inn til møte på Fjordheim Gjestegård i Tafjord 13. - 14. august 2013.

I tillegg til behandlinga av forvaltingssaker vil det bli faglege drøftingar knytt til reiseliv, og forvaltingsknutepunkt, samt ei synfaring til Muldalen 14. august.

Les innkallinga her...

(Publisert:02.08.2013 Sist endret:13.01.2014)