Møteprotokoll - styremøte 22.juni og 6.juli

Forvaltarane tester aktuelt fotopunkt på Billingen
Forvaltarane tester aktuelt fotopunkt på Billingen, Foto: Merete Dagsgard, DMT

Saksdokument og møteprotokoll frå styremøta i Nasjonalparkstyret for Reinheimen, 22.juni og 6.juli, er lagt ut her.

(Publisert:10.07.2020)