Møte i AU-Reinheimen, 23.04.20

Eksempel på bakkeantenne for å dokumentere tap av lam på utmarksbeite
Eksempel på bakkeantenne for å dokumentere tap av lam på utmarksbeite

Arbeidsutvalet i Reinheimen (AU) hadde møte på Teams 23.04.20.
Innkalling med saksdokument, og protokoll frå møtet, ligg under les meir.

(Publisert:30.04.2020)