Lom - forvaltingsknutepunkt for Reinheimen nasjonalpark

Miljøverndepartementet har 04.07.13 vedteke å leggje forvaltingsknutepunktet for Reinheimen nasjonalpark til Lom. Les brevet frå departementet her...

(Publisert:05.07.2013 Sist endret:13.01.2014)