Informasjonspunkt på Fauttjønn - nytt vegskilt

På Slådalsvegen mellom Lesja og Vågå er det ved Fauttjønn ei informasjonstavle om Reineheimen. Vegeigar Lesja kommune har i samarbeid med nasjonalparkforvaltinga sett opp eit vegskilt som viser avkøyring til informasjonstavla.

(Publisert:22.07.2013 Sist endret:13.01.2014)