Forvaltingsknutepunkt - Nasjonalparkstyret for Reinheimen har sendt brev til MD

Nasjonalparkstyret for Reinheimen vedtok på møtet i Tafjord 13.-14.08.2013 å sende eit brev til Miljøverndepartementet (MD) med fråsegn til MD sitt vedtak om plassering av forvaltingsknutepunkt. Les brevet her: 

(Publisert:16.08.2013 Sist endret:13.01.2014)