Vedtak 2014

Lenker til vedtak gjort i nasjonalparkstyret og AU  t.o.m 24.01.14 er lista opp kronologisk nedanfor. Alle vedtak etter 24.01.14 innafor verneområda Reinheimen nasjonalpark og landskapsvernområda Ottadalen, Finndalen, Lordalen, Romsdalen, Trollstigen og Tafjorden-Reindalen, er registrert i Miljøvedtaksregisteret.

(Publisert:13.01.2014 Sist endret:09.02.2015)