Vedtak 2008 - mars 2013

I åra 2008 til mars 2013 var det kommunane Norddal, Rauma, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå som innanfor sine respektive område var forvaltingsstyresmakt i Reinheimen. Vedtak frå denne perioden er lagt ut nedanfor.

Alle vedtak etter 24.01.14 innafor verneområda Reinheimen nasjonalpark og landskapsvernområda Ottadalen, Finndalen, Lordalen, Romsdalen, Trollstigen og Tafjorden-Reindalen, er registrert i Miljøvedtaksregisteret.

 


 


Vedtak 2008

Forvaltingsvedtak som gjeld verneområde i Reinheimen 2008.

(Publisert:08.04.2013 Sist endret:19.04.2013)

Vedtak 2009

Forvaltingsvedtak som gjeld verneområde i Reinheimen 2009.

(Publisert:08.04.2013 Sist endret:19.04.2013)

Vedtak 2010

Forvaltingsvedtak som gjeld verneområde i Reinheimen 2010.

(Publisert:08.04.2013 Sist endret:19.04.2013)

Vedtak 2011

Forvaltingsvedtak som gjeld verneområde i Reinheimen 2011.

(Publisert:08.04.2013 Sist endret:19.04.2013)

Vedtak 2012

(Publisert:08.04.2013 Sist endret:19.04.2013)

Vedtak t.o.m. 05.03.2013

(Publisert:08.04.2013 Sist endret:28.05.2013)