Sakspapir / saksframlegg 2014, 2013

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll)

Sekretariatet førebur saker for nasjonalparkstyret. Desse saksframlegga skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovhemel og presentere vurderingane og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.

Søknadar til styret som er handsama i arbeidsutvalet er oppsummert i sakspapir, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

 

 2014

Sakspapir / saksframlegg for 2014

(Publisert:09.01.2014 Sist endret:27.01.2014)

2013

Sakspapir / saksframlegg for 2013

(Publisert:01.02.2013 Sist endret:09.01.2014)