Protokoll styremøte

Fjelltjæreblom (Foto: Nasjonalparkstyret)Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde.  

Protokollen er også tilgjengeleg gjennom linken frå denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknadar til styret er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

Protokollane er sortert etter årstall og nummerert.

 

 2020

Protokollane frå møta i Nasjonalparkstyret vert lagt ut her.

(Publisert:23.03.2020 Sist endret:02.10.2020)

2019

Protokollane frå møta i Nasjonalparkstyret vert lagt ut her.

(Publisert:01.04.2019 Sist endret:23.03.2020)

2018

Protokollane frå møta i Nasjonalparkstyret vert lagt ut her.

(Publisert:04.05.2018 Sist endret:23.03.2020)

2017

Protokollane frå møta i Nasjonalparkstyret vert lagt ut her.

(Publisert:06.03.2017 Sist endret:23.03.2020)

2016

Protokollane frå møta i nasjonalparkstyret vert lagt ut her.

(Publisert:23.02.2016 Sist endret:16.12.2016)

2015

Protokollane frå møta i Nasjonalparkstyret vert lagt ut her.

(Publisert:09.02.2015 Sist endret:20.05.2016)

2014

Her finn du møteprotokollane frå nasjonalparkstyre for Reinheimen i 2014.

2013

Nedanfor er det lagt ut protokoll frå styremøte i 2013