Protokoll arbeidsutvalsmøte

Protokoll for arbeidsutvalet for Reinheimen nasjonalparkstyre er den offisielle møteboka for utvalet. Utvalet kan handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og utvalet er vedtaksmynde.

Protokollen for arbeidsutvalet er også tilgjengeleg gjennom linken frå denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknadar til styret som er handsama i arbeidsutvalet er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

Protokollane er sortert etter årstall og nummerert.


2018

Protokollane frå AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen i 2018 er lagt ut her.

(Publisert:03.05.2018 Sist endret:12.09.2018)

2017

Protokollane frå AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen i 2017 vert lagt ut her.

(Publisert:12.05.2017 Sist endret:03.05.2018)

2016

Protokollane frå AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen i 2016 vert lagt ut her.

(Publisert:23.02.2016 Sist endret:03.05.2018)

2015

Protokollane frå AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen i 2015 vert lagt ut her.

(Publisert:09.02.2015 Sist endret:07.10.2015)

2014

(Publisert:13.01.2014 Sist endret:09.02.2015)

2013

(Publisert:11.03.2013 Sist endret:09.02.2015)