Administrativt kontaktutval

På  møte i Nasjonalparkstyret for Reinheimen 10. juni 2013 gjorde styret m.a. vedtak om følgjande:

"Nasjonalparkstyret for Reinheimen sluttar seg til oppnemning av eit administrativt kontaktutval. (...) Administrativt fagutval sin funksjon blir knytt til:

  • Kunnskapsutveksling knytt til felles saker i verneområda.
  • Drøftingar/innspel/samarbeid knytt til arbeidet med skjøtsel, tilrettelegging og informasjon.
  • Drøfting av andre forhold som gjeld forvalting, bruk og utvikling av verneområda."

Medlemmar er:

Aktør Namn
Norddal kommune Toralv Klokkehaug
Rauma kommune Jan Petter Vad
Lesja kommune Marit Svanborg
Skjåk kommune Tor Taraldsrud
Lom kommune Sander Sælthun
Vågå kommune Ingunn Moen Helland
SNO-Skjåk Per-Olav Haugen
SNO-Åndalsnes Thomas Rødstøl
Reinheimen nasjonalparksenter Mai Bakken
Møre og Romsdal fylkeskommune Johnny Loen
Oppland fylkeskommune Nina Hildre
forvaltar/sekretær Ingvild Øyjordet
forvaltar/sekretær Kristine Sørlie
(Publisert:19.03.2013 Sist endret:17.01.2019)