Prioriterte naturtypar

Gjennom ulike delprosjekt er det tidlegare gjennomført kartlegging av biologisk mangfald og naturtypar i kommunane. Vi har i tabellen nedanfor sortert ut dei områda som er registrert med prioriterte naturtypar i Reinheimen. Lokalitetane er sortert på verneområde/ kommune og etter verdi. I tillegg er det gjeve opplysning om naturtype og areal.

Kvart område er lenka opp til faktaark og kart i Naturbase

Verneområde 

Kommune 

Prioriterte naturtypar - område med lenke til faktaark 

Naturtype 

Verdi 

Areal 

1 Reinheimen NP

1539 Rauma

BN00001799, Horgheimsflya_ Heimre Storhøa 

Kalkrike områder i fjellet 

A Svært viktig 

218 daa 

1 Reinheimen NP  

1524 Norddal  

BN00008421, Indre Muldal 

Sørvendte berg og rasmarker 

A Svært viktig 

389 daa 

1 Reinheimen NP

1524 Norddal

BN00008423, Indre Muldal 

Sørvendte berg og rasmarker 

A Svært viktig 

287 daa 

1 Reinheimen NP

0512 Lesja

BN00021394, Tatterhøi 

Kalkrike områder i fjellet 

A Svært viktig 

17479 daa 

1 Reinheimen NP

1539 Rauma

BN00001798, ��vre Horgheimsæterlia mot Grønhøa 

Kalkrike områder i fjellet 

B Viktig 

86 daa 

1 Reinheimen NP

1539 Rauma

BN00001800, Puttbudalen_ nedre Skardfjellet 

Kalkrike områder i fjellet 

B Viktig 

1850 daa 

1 Reinheimen NP

1524 Norddal

BN00008394, Kulehøgda 

Andre viktige forekomster 

B Viktig 

312 daa 

1 Reinheimen NP

0513 Skjåk

BN00021013, Veslefjellet nord for Vuluvatnet 

Kalkrike områder i fjellet 

B Viktig 

3303 daa 

1 Reinheimen NP

0513 Skjåk

BN00021015, Nedre delar av Føysa 

Fossesprøytsone

B Viktig

105 daa

1 Reinheimen NP

0513 Skjåk

BN00021066, Låg-gøymen i Torsdalen 

Kalkrike områder i fjellet 

B Viktig 

3742 daa 

1 Reinheimen NP

0512 Lesja

BN00021392, Svartdalen ved Lesjaverk 

Kalkrike områder i fjellet 

B Viktig 

891 daa 

1 Reinheimen NP

0512 Lesja

BN00021393, Trihøene 

Kalkrike områder i fjellet 

B Viktig 

885 daa 

1 Reinheimen NP

1539 Rauma

BN00028342, Romsdalen, øvre_ Puttbudalen_ Benkehøsnyta 

Kalkrike områder i fjellet 

B Viktig 

95 daa 

1 Reinheimen NP

0513 Skjåk

BN00065460, Billinge: Einstulen 

Gammel barskog, gammel furuskog 

B Viktig 

533 daa 

1 Reinheimen NP

0513 Skjåk

BN00021014, Bollhø Tordalen 

Kalkrike områder i fjellet 

C Lokalt viktig 

1011 daa 

1 Reinheimen NP

0515 Vågå

BN00037641, Gravdalen 

Kalkrike områder i fjellet 

C Lokalt viktig 

1202 daa 

1 Reinheimen NP  6 Finndalen LVO

0514 0514 Lom

BN00020954, Lauva i Finndalen 

Sørvendte berg og rasmarker 

C Lokalt viktig 

536 daa 

1 Reinheimen NP 2 Tafjorden-Reindalen LVO

1524 Norddal

BN00008406, Sandfjellet 

Kalkrike områder i fjellet 

A Svært viktig 

789 daa 

2 Tafjorden-Reindalen LVO

1524 Norddal

BN00008411, Ytste Furneset 

Rik edellauvskog

  

A Svært viktig 

448 daa 

2 Tafjorden-Reindalen LVO

1524 Norddal

BN00008430, Sørdalsvika 

Rik edellauvskog 

A Svært viktig 

387 daa 

2 Tafjorden-Reindalen LVO

1524 Norddal

BN00008440, Tafjord austside 

Rik edellauvskog 

A Svært viktig 

134 daa 

2 Tafjorden-Reindalen LVO

1524 Norddal

BN00008444, Jimdalen 

Sørvendte berg og rasmarker 

A Svært viktig 

538 daa 

2 Tafjorden-Reindalen LVO

1524 Norddal

BN00008457, Durmålshaugen 

Kalkrike områder i fjellet 

A Svært viktig 

381 daa 

2 Tafjorden-Reindalen LVO

1524 Norddal

BN00008458, Hulderkoppen 

Kalkrike områder i fjellet 

A Svært viktig 

237 daa 

2 Tafjorden-Reindalen LVO

1524 Norddal

BN00008431, Tafjordsetra 

Naturbeitemark 

B Viktig 

64 daa 

2 Tafjorden-Reindalen LVO

1524 Norddal

BN00008433, Raudnukdalen 

Kalkrike områder i fjellet 

B Viktig 

91 daa 

2 Tafjorden-Reindalen LVO

1524 Norddal

BN00008437, Raudnukdalen 

Kalkrike områder i fjellet 

B Viktig 

113 daa 

3 Trollstigen LVO

1539 Rauma

BN00001663, Istras våtmarkssystem 

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti

A Svært viktig

2686 daa, men berre ein mindre del i verneområdet

3 Trollstigen LVO

1539 Rauma

BN00062484, Bøsetra S 

Gråor-heggeskog, flommarksskog

A Svært viktig 

228 daa 

3 Trollstigen LVO

1539 Rauma

BN00001716, Trollstigen: Bispesvingen 

Kalkrike områder i fjellet  

B Viktig 

2 daa 

3 Trollstigen LVO

1524 Norddal

BN00008400, Steindalen 

Sørvendte berg og rasmarker 

B Viktig 

121 daa 

3 Trollstigen LVO

1539 Rauma

BN00028356, Innfjorden: Berdalen, øvre del 

Bjørkeskog med høgstauder 

B Viktig 

2327 daa 

3 Trollstigen LVO

1539 Rauma

BN00062485, Isterdalen, indre S�� 

Rik edellauvskog, Gråor-almeskog  

B Viktig 

137 daa 

3 Trollstigen LVO

1539 Rauma

BN00062488, Stigfossen 

Fossesprøytsone, Moserik utforming 

B Viktig 

28 daa 

3 Trollstigen LVO

1539 Rauma

BN00062487, Trollstigen N 

Fossesprøytsone, Moserik utforming

C Lokalt viktig

7 daa

3 Trollstigen LVO

1524 Norddal

BN00008396, Nedstestølen 

Naturbeitemark

C Lokalt viktig

26 daa

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001739, Skiri 

Rik edellauvskog 

A Svært viktig

170 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001742, Ryggvatna 

Gammel barskog

A Svært viktig

207 daa

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001746, Flatmark: S�� for Fækjavatnet 

Gammel lauvskog 

A Svært viktig 

535 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001747, Flatmark: S�� for Fækjavatnet 

Store gamle trær

A Svært viktig

14 daa

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001753, N for Fossbrua 

Gammel barskog 

A Svært viktig 

60 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001754, Slettsva/Sæterbø 

Rik edellauvskog 

A Svært viktig 

1429 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001759, N for Aspahjellen 

Gammel barskog 

A Svært viktig 

154 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001779, Brøstkampen-Borga 

Kalkrike områder i fjellet 

A Svært viktig 

9625 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001792, Horgheimsetermoen 

Gammel barskog 

A Svært viktig 

2808 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001794, Sjugurgarden 

Naturbeitemark 

A Svært viktig 

14 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001796, Horgheimsetra 

Naturbeitemark 

A Svært viktig 

30 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001797, Kabben 

Naturbeitemark 

A Svært viktig 

75 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00068544, Gravdehaug Slåttemark A Svært viktig  

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001713, Selen 

Rikmyr 

B Viktig 

65 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001719, Selen, Nordre 

Slåttemark 

B Viktig 

10 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001721, Selen 

Rik sumpskog 

B Viktig 

40 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001722, Selen, Søre 

Naturbeitemark 

B Viktig 

10 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001726, Langodden-Alnes 

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti 

B Viktig 

246 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001737, Skiri-Monge 

Gammel fattig edellauvskog

B Viktig

105 daa

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001738, Mongehjellen 

Naturbeitemark

B Viktig

15 daa

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001741, Skiri 

Andre viktige forekomster 

B Viktig 

182 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001743, Skiri 

Andre viktige forekomster

B Viktig

23 daa

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001744, Skiri 

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti

B Viktig

19 daa

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001752, Døntefossen 

Fossesprøytsone 

B Viktig 

11 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001758, Sæterstølen 

Naturbeitemark 

B Viktig 

11 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001760, Stavemstølen 

Naturbeitemark 

B Viktig 

18 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001770, Vest for Evensetra 

Gammel barskog 

B Viktig 

57 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001790, Furuholen 

Naturbeitemark 

B Viktig 

43 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00028357, Romsdalen, midtre: Skirimoen 

Sørvendte berg og rasmarker 

B Viktig 

65 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00038796, Kvennagrova vest for Skiri 

Rik sumpskog

B Viktig

11 daa

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00038797, Skirimoen-Kyrkjeura 

Gammel lauvskog, gammelt ospeholt 

B Viktig 

182 daa 

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00038798, ved Bjønnahølen 

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti, Betydelig flompåvirkede kroksjøer og dammer

B Viktig

6 daa

4 Romsdalen LVO

1539 Rauma

BN00001748, Styggefonngrova 

Gråor-heggeskog

C Lokalt viktig

38 daa

5 Lordalen LVO

0512 Lesja

BN00021257, Storåe 

Bekkekløft og bergvegg 

A Svært viktig 

37 daa 

5 Lordalen LVO

0512 Lesja

BN00021324, Søråe 

Bekkekløft og bergvegg, bekkekløft 

A Svært viktig 

49 daa 

5 Lordalen LVO

0512 Lesja

BN00021377, Kvannbekkmyre 

Naturbeitemark 

A Svært viktig 

15 daa 

5 Lordalen LVO

0512 Lesja

BN00021229, Storsætri 

Naturbeitemark

B Viktig

0 daa

5 Lordalen LVO

0512 Lesja

BN00021230, Nysærti i Lordalen 

Naturbeitemark

C Lokalt viktig

0 daa

5 Lordalen LVO

0512 Lesja

BN00021322, Rustin øvre 

Gammel barskog, gammel furuskog 

C Lokalt viktig 

148 daa 

5 Lordalen LVO

0512 Lesja

BN00021423, Storsætre-Bjøknesætre 

Gammel barskog, gammel furuskog 

C Lokalt viktig 

1555 daa 

6 Finndalen LVO

0514 0514 Lom

BN00021003, Finndalen 

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti

A Svært viktig

3126 daa

  

6 Finndalen LVO 7 Ottadalen LVO

0514 Lom

BN00020955, Nord for Skaihøi 

Kalkrike områder i fjellet

  

A Svært viktig 

409 daa 

6 Finndalen LVO 7 Ottadalen LVO

0515 Vågå

BN00037647, Svartberget 

Kalkrike områder i fjellet 

A Svært viktig 

331 daa 

6 Finndalen LVO

0514 Lom

BN00020983, Sterringje Naturbeitemark B Viktig 10 daa
6 Finndalen LVO

0514 Lom

BN00020956, Sterringje i Finndalen Slåttemark C Lokalt viktig 9 daa

6a Brettingsmoen NR

0514 Lom

BN00062320, Nordre Brettingsmoen 

Gammel barskog 

B Viktig 

1218 daa 

7 Ottadalen LVO

0515 Vågå

BN00037649, Nordheringsfjellet 

Kalkrike områder i fjellet 

B Viktig 

4123 daa 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
(Publisert:19.03.2013 Sist endret:06.05.2013)