Landskap og geologi

Figur. Geologi i Skjervedalen(Av Bjørn A. Follestad, NGU)
Bjørn A. Follestad har skrive ein artikkel om "Reinheimens geologi" som omtalar både berggrunn, landskapsforming og lausmassar. Det er lenke til artikkelen nedanfor.
 
NGU har også utarbeidd eit berggrunnskart for Reinheimen som det er lagt ut lenke til nedanfor.
 
 

Reinheimen_Geolog.pdf
Bergrunnskart
sol (Publisert:21.11.2011 Sist endret:09.05.2013)