Til startsiden

Tiltak og prosjekt

Verneområdeforvaltningen utfører en rekke tiltak i forbindelse vedlikehald, skjøtsel og tilrettelegging. Ofte i samarbeide med SNO.

Se konkrete tiltak og prosjekter på nasjonalparkstyrets Facebook-side

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre søker årlig om midler frå sentrale myndigheter til de ulike prosjekt. Tiltaksdelen av forvaltingsplanen for verneområdene er utgangspunkt for prosjektene. I noen tilfeller er det SNO lokalt som gjennomfører prosjekt.


(Publisert:28.11.2011 Sist endret:12.09.2017)

Oppstartede tiltak

Her kommer mer informasjon.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2012)

Gjennomførte tiltak

Her kommer mer informasjon.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2012)

Planlagte tiltak

Her kommer mer informasjon.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2012)

Bestillingsdialog

Bestillingsdialogen er prosessen hvor nasjonalparkstyret søker Direktoratet for naturforvaltning om driftsmidler for kommende år, samt penger for ulike prosjekt og tiltak. Det siste er i samråd med lokalt SNO.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2012)