Til startsiden

Planer og publikasjonerKongelig resolusjon

Du finner  gjeldende verneforskrifter gitt som Kongelige resolusjoner i dokumentene under:

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2012)

Forvaltningsplan og besøksstrategi

Gjeldende forvaltningsplan for verneområdene ble vedtatt av Direktoratet for naturforvaltning i 2009. Du kan laste den ned her Strategi for besøksforvaltning ble vedtatt av Øvre Pasvik nasjonalparkstyre 05.06.2018 og godkjent av Miljødirektoratet 23.11.2018. Kapittel 6 i strategien beskriver de konkrete tiltakene for planperioden 2018-2027. Dette kapittelet erstatter i hovedsak tiltaksdelen av ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:01.04.2019)

Brosjyre og årsmelding

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2012)

Information in English

From brochure Øvre Pasvik National Park (2011)

Read more: Brochure in English

(Publisert:18.01.2019)

Besøksstrategi Øvre Pasvik

Forside Besøksstrategi Øvre Pasvik 2019

  Strategi for besøksforvaltning - Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde Plandokumentet ble godkjent av Miljødirektoratet den 23.11.2018. I prosessen med besøksstrategien har nasjonalparkstyret lagt stor vekt på å få kartlagt verneverdiene innen natur- og kulturhistorie. Videre har styret i samarbeid med både Statens Naturoppsyn og Grensevakta kartlagt bruken av ...

(Publisert:01.04.2019)

Planer Informasjonspunkt Gjøken

Skogfosskoia 1896- opprinnelig plassering ved Skogfossen. Foto: E. Wessel

INFORMASJONSPUNKT GJØKEN Etableringen av et Informasjonspunkt for Øvre Pasvik generelt og Øvre Pasvik nasjonalpark spesielt, er en del av Kolarctic-programmet KO2093 Phenomena of Arctic Nature (PAN) 2019-2022. Metsähallitus, Parks and Wildlife i Finland er Lead partner og totalt er det 4 finske, 2 russiske og 3 norske partnere. De norske partnere er Øvre Pasvik nasjonalparkstyre, NIBIO ...

(Publisert:07.05.2020 Sist endret:15.05.2020)