Til startsiden

Gjøkhotellet som Informasjonspunkt i Øvre Pasvik

Gjøkhotellet Hovedhuset
Gjøkhotellet Hovedhuset, Foto: Rolf E Sch Kollstrøm

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre i samarbeid med Øvre Pasvik nasjonalparksenter på Svanhovd, vurderer Gjøkhotellet som et fremtidig informasjonspunkt i Øvre Pasvik. For å utrede dette er Dag Norum Rådgivning hyret inn for å lage et forprosjekt.

Målet er å se om Gjøkhotellet kan utvikles som et informasjons- og samlingspunkt for både besøkende og fastboende, i samarbeid med lokale krefter. Ønsket fra nasjonalparkstyret er å skape mer aktivitet i Øvre Pasvik i nærheten av verneområdene de forvalter. Medio desember 2014 avgjør nasjonalparksenteret og nasjonalparkstyret om de vil gå videre med saken til FeFo som eier Gjøkhotellet.

Fra før har nasjonalparkstyret fått utarbeidet en beskrivelse av Gjøkhotellets historikk fra Rolf Randa.

Møte med FRU om Gjøkhotellet 20.11.2014Dag Norum presenterte sine foreløpige tanker for Øvre Pasvik nasjonalparksenter, og nasjonalparkstyrets Faglig rådgivende utvalg den 20.11.14 på Svanhovd. Det kom inn mange svært nyttige innspill på framtidig bruk av Gjøkhotellet.

 

 

 

 

Dag Nordrum og Ole Andre Hestmo (FeFo)

Bildet over er fra befaring av Gjøkhotellet 15. september 2014, Dag Norum (til venstre) og Ole Andre Hestmo fra FeFo som eier Gjøkhotellet.

Stabburet Gjøkhotellet

Stabburet på Gjøkhotellet

(Publisert:01.12.2014)