Til startsiden

Besøksstrategi ferdig

Forside Besøksstrategi Øvre Pasvik 2019
Forside Besøksstrategi Øvre Pasvik 2019

Strategi for besøksforvaltning, Øvre Pasvik nasjonalparkstyre 2019

Plandokumentet ble godkjent av Miljødirektoratet den 23.11.2018.

I prosessen med besøksstrategien har nasjonalparkstyret lagt stor vekt på å få kartlagt verneverdiene innen natur- og kulturhistorie. Videre har styret i samarbeid med både Statens Naturoppsyn og Grensevakta kartlagt bruken av verneområdene. Besøksforvaltningen har vært diskutert i flere møter med nasjonalparkstyrets Rådgivende utvalg og i møter med reiselivsnæringen.

Nasjonalparkstyret vil framheve det konstruktivt samarbeidet som er etablert for å utvikle bygdetunet ved Gjøken (Gjøkhotellet) som et framtidig Informasjonspunkt for Øvre Pasvik nasjonalpark spesielt og Øvre Pasvik generelt

 Siste del av strategien, kapittel 6, beskriver de konkrete tiltakene for planperioden 2018-2027. Dette kapittelet erstatter tiltaksdelen av gjeldende forvaltningsplan (2009).

I hvor stor grad tiltakene kan realiseres avhenger av den årlige finansieringen fra Miljødirektoratet  

(Publisert:01.04.2019)