Verneområdestyret på befaring i landskapvernområdet

Styret i Fuglbergvika
Styret i Fuglbergvika, Foto: Oddrun Skjemstad

Tirsdag 6. juni 2017 var verneområdestyret på befaring i landskapsvernområdet. 

Det var bestilt skyss med Rib og styret ble plukket opp på innfallsporten i Mikkelvik. Været var fantastisk og styret benyttet anledningen til å komme seg helt nord i landskapsvernområdet. Styret fikk sett hele vestsiden av Nordkvaløya, store deler av Måsvær naturreservat, Flatvær naturreservat og kunne gå i land i Fuglbergvika på nordenden av Nordkvaløya. 

Fuglbergvika

RIB Fuglebergvika

Etter å ha vært i land på Nordkvaløya, dro styret sørover mellom Måsvær og Grøtøya og inn til Haugland i Vargsundet. På Haugland har styret, i samarbeid med Karlsøy og jeger og fisk, etablert en innfallsport i tilknytning til det statlig sikrede friluftsområdet. Styret har fått på plass en gapahuk, bålplass, toalett og ny flytebrygge. Styret var fornød med fasilitetene på området.

Gapahuk på HAugland  Utedo på Haugland

Nybrygga på Haugland

(Publisert:13.06.2017 Sist endret:14.06.2017)