Vedtatt besøksstrategi for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde

Verneområdestyret har utarbeidet besøksstrategir for landskapsvernområdet. Strategien er en plan for hvordan forvaltninge ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Besøksstrategien ble endelig vedtatt av Miljødirektoratet i brev av 14.3.2019

Her kan du gå inn å lese den vedtatte strategien.

(Publisert:14.08.2019)