Vedtatt forvaltningsplan for landskapsvernområdet

På årets siste styremøte i 2017 ble forvaltningsplanen for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde vedtatt av verneområdestyret.

Forvaltningsplanen er en utdypning og presisering av hvordan verneforskriftene for verneområdet skal praktiseres. Planen gir en oversikt over gjeldende regelverk og verneverdier i verneområdet. Planen går gjennom de ulike brukerinteressene i området. Planen gir videre konkrete retningslinjer for de ulike brukergruppene. Planen er først og fremt et arbeidsverktøy for verneområdestyret og skal gi økt forutsigbarhet for brukerne av området.

Her kan du gå inn å se hele forvaltningsplanen for området.

(Publisert:18.01.2018 Sist endret:19.01.2018)