Styremøte 30. mars 2017

Grøtøya nord
Grøtøya nord, Foto: Miljøfaglig utredning

Verneområdestyret har styremøte på rådhuset på Hansnes, torsdag 30. mars kl 11:30. Saker som skal til behandling er blant annet høring av marint vern Ytre Karlsøy og tildeling av tiltaksmider fra Miljødirektoratet.

Hvis du ønsker å lese møteinnkalling med sakspapir kan du trykke her.

(Publisert:23.03.2017)