Ferdselsveier på Nordkvaløya

I begynnelsen av juni 2019 ble flere av de gamle ferdselsvegene på Nordkvaløya registrert og målt opp av Troms fylkeskommune ved avd. for kulturarv. Vi vandra på stiene som er markert på kart og oppsøkte strekninger hvor det var sannsynlig å finne spor etter gamle vegfar og for å dokumentere tilstanden. Havet har vært hovedferdselsåren langs kysten i all tid. Båten har vært den viktigste farkosten helt siden de første menneskene kom til Nordkvaløya for mange tusen år siden. Mange ganger kunne været være så dårlig at det var tryggere å gå enn å segle eller ro dit en skulle.

(Publisert:11.12.2019)