Kart

Kart Nordkvaløy_Rebb
Kart Nordkvaløy_Rebb

Alle verneområder i Norge vises i naturbasen. Her kan du i tillegg også få informasjon om viktige områder for sjeldne planter, dyr, naturtyper, samt viktige kulturlandskap og sikrede friluftslivsområder.

Nedenfor finner du lenke til lenke til naturbasen og til Tromsatlas. Tips: zoom inn til ønsket område, velg så tema til høyre og klikk oppdater.

Naturbasen driftes av Direktoratet for naturforvaltning.

Tromsatlas er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms

Naturbase

Tromsatlas

Dersom du skal på tur i verneområdet kan det også anbefales å kjøpe turkart for Karlsøy. Der finner du i tillegg til kart, mye nyttig informasjon.

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:14.01.2013)