Rådgjevande utval

Rådgjevande utval er samansett av grunneigarar, brukarar og interesseorganisasjonar. Oppgåva til Rådgjevande utval er å kome med innspel til styret og styret sitt arbeid.

Medlemmane i Rådgjevande utval:

Nils Magne Gjengedal - grunneigar Gloppen - leiar
Kjell Arne Hjelbrekke - Indre Sunnfjord Turlag / Sogn og Fjordane Turlag - nestleiar
representant - Nordfjord Folkehøgskule
representant - Reisemål Stryn og Nordfjord
Julie Sotnak Aaland - Sunnfjord Næringsutvikling
Lars Indrebø - grunneigar Førde
Vidar Aardalsbakke Djuvik- Førdefjella villreinutval / Sogn og Fjordane villreinnemd
Svein Egil Svorstøl - grunneigar Naustdal
Inge Erikstad - grunneigar Jølster
Ole Gimmestad - grunneigar Gloppen
Erik Solheim - Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

Utvalet skal i følge vedtektene ha møte med verneområdestyret minst ein gong i året. Utvalet kan ha hyppigare møter når det er behov for det eller når saksmengde tilseier at det er fornuftig.

Utvalet har ikkje noko formelt mandat eller vedtaksmynde, men skal kome med råd og innspel til forvaltningsstyresmakta.

Verneområdeforvaltaren fungerer som sekretær for utvalet.

Alf Erik Røyrvik

Dokument Rådgjevande utval

Her finn du sakspapir, referat og andre dokumet frå Rådgjevande utval for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde

Alf Erik Røyrvik (Publisert:07.06.2013 Sist endret:15.02.2019)
Les mer