Styremøte nr 4/13 i verneområdestyret

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre hadde styremøte nr 4/13 den 4. des, på det nye rådhuset i Førde. Der vart det mellom anna sett opp bestillingsdialog for 2014.

Protokoll etter styremøtet finn de her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:13.12.2013 Sist endret:17.07.2020)