Styremøte i verneområdestyret

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre hadde siste styremøte i 2016 den 29.november på Sandane.

Den viktigaste saka på møtet var no bestillingsdialogen for 2017, der styret sette opp ei "ønskeliste" over kva tiltak dei ynskjer midlar til i 2017.

Protokoll etter møtet finn du i lenka under her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:03.01.2017 Sist endret:17.07.2020)