Referat etter møte i Fagleg Rådgjevande utval 30.sept.

Fagleg Rådgjevande utval for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde hadde møte 30.sept.

Utvalet hadde fleire interessante diskusjonar, og kom med nyttige innspel til verneområdestyret. Særleg aktuelt var innspel til kva tiltak som skal prioriterast i 2016.

Referat og andre dokument frå møtet finn de her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:02.10.2015 Sist endret:17.07.2020)