Protokoll etter styremøte 7/12 og tiltaksplan

Protokoll etter styremøte nr 7/12, som fann stad 28. nov, er no lagt ut her.

Det er og lagt ut ein førebels tiltaksplan vor Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Den ligg her.

 

Alf Erik Røyrvik (Publisert:14.12.2012 Sist endret:09.01.2013)