Protokoll etter styremøte 6/12

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre hadde styremøte 6/12 den 19.okt.

Protokoll etter styremøtet finn de her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:02.11.2012 Sist endret:09.01.2013)