Protokoll etter styremøte 3/2015 i verneområdestyret

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre hadde styremøte måndag 29.juni. Møtet vart gjennomført som telefonmøte.

Styret hadde oppe nokre motorferdselsaker. I tillegg oppnemnte styret nye representantar til fagleg Rådgjevande utval og gav løyve til forlenging av buføringsvegen i Traudalen.

Protokoll frå møtet finn du her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:02.07.2015 Sist endret:17.07.2020)