Protokoll etter styremøte 2/14 i Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre hadde styremøte 2/14 på onsdag 4. juni. Møtet vart gjennomført som telefonmøte.

Det var hovudsakleg to saker som vart handsama på møtet:

- Søknad om dispensasjon til inngrep i samband med bygging av Kupekraft kraftverk
- Søknad om tiltaksmidlar til florakartlegging

Protokollen finn de her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:06.06.2014 Sist endret:17.07.2020)